obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Zápis do 1. ročníka 
    Rada školy 
    Občianske združenie 
    Alf 
    Školská jedáleň 
    Školský poriadok 
    Zvonenie 
    Dokumenty na stiahnutie 
    Špeciálny pedagóg a školský psychológ 
    2% z dane 
 + Školský rok 2016/2017 
 + Školský rok 2015/2016 
 + Školský rok 2014/2015 
 - Zákon 546/2010 
    správy 
    objednávky 
    faktúry 
    zmluvy 
 Borodáčsky školotoč 
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 Internetová žiacka knižka 
 Kontakt 
 Mapa servera 
225.gif
 
 
 Vopred ďakujeme všetkým rodičom, priateľom školy aj podnikateľom, ktorí sa rozhodnú darovať  
 
2%  
 
z dane našej škole. 
 Získané peniaze použijeme na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu 
 a rozvoj našej školy. 
 
Údaje ktoré potrebujete: 
 
                                 Názov účtu: OZ ZŠ Borodáčova 
 
                                 IBAN:          SK72 1100 0000 0026 2485 2091
                       
                       
BIC:        TATRSKBX (1100) Tatrabanka
  
                                 
 
Všetky bližšie informácie a tlačivá získate na: www.rozhodni.sk

  Vyhlásenie - tlačivo na vyplnenie vo formáte PDF tu.
  
Ď A K U J E M E
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web