obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Zápis do 1. ročníka 
    Rada školy 
    Občianske združenie 
    Alf 
    Školská jedáleň 
    Školský poriadok 
    Zvonenie 
    Dokumenty na stiahnutie 
    Špeciálny pedagóg a školský psychológ 
    2% z dane 
 + Školský rok 2016/2017 
 + Školský rok 2015/2016 
 + Školský rok 2014/2015 
 + Zákon 546/2010 
 Borodáčsky školotoč 
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 Internetová žiacka knižka 
 Kontakt 
 Mapa servera 
ZVONENIE 
1. hodina   
 8 : 00  -   8 : 45
prestávka   
 8 : 45  -   8 : 55
2. hodina   
 8 : 55  -   9 : 40
prestávka   
 9 : 40  -   9 : 55
3. hodina   
 9 : 55  -  10 : 40
prestávka   
10 : 40  -  10 : 55
4. hodina   
10 : 55  -  11 : 40
prestávka   
11 : 40  -  11 : 50
5. hodina   
11 : 50  -  12 : 35
prestávka   
12 : 35  -  12 : 45
6. hodina   
12 : 45  -  13 : 30
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web