obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Zápis do 1. ročníka 
    Rada školy 
    Občianske združenie 
    Alf 
    Školská jedáleň 
    Školský poriadok 
    Zvonenie 
    Dokumenty na stiahnutie 
    Špeciálny pedagóg a školský psychológ 
    2% z dane 
 + Školský rok 2016/2017 
    - Triedne kolektívy 
      1.A 
      1.B 
      1.C 
      2.A 
      2.B 
      3.A 
      4.A 
      4.B 
      5.A 
      6.A 
      7.A 
      8.A 
      9.A 
 + Školský rok 2015/2016 
 + Školský rok 2014/2015 
 + Zákon 546/2010 
 Borodáčsky školotoč 
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 Internetová žiacka knižka 
 Kontakt 
 Mapa servera 
Základná škola stredisko ŠJ, Borodáčova 2, Bratislava  
 
Informácie pre stravníkov:  
 
Vedúca ŠJ: Jana Jančulová 
Kontakt: 02/43291088 
Číslo účtu: 1645827456/0200 
Stránkové hodiny: pondelok - piatok: 7:00hod - 8:00hod (posledné tri pracovné dni v starom mesiaci a prvý deň v novom mesiaci aj od 12:00- 14:00) 
Odhlásenie stravy: telefonicky alebo osobne do 8:00 hod daného dňa   
Prihlásenie stravníka na obed: stravník je prihlásený po odovzdaní zaplatenej zloženky alebo dokladu o platbe cez internet do 8:00 hod 
Výška stravného:    I. stupeň:  1,09 € + réžia 0,33 € = 1,42 € 
                     II. stupeň:  1,16 € + réžia 0,35 € = 1,51 € 
                    III. stupeň:  1,26 € + réžia 1,82 € = 3,08 € 
 
  
 
i-doc2.gif 
Všeobecné záväzné nariadenie
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web