obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Zápis do 1. ročníka 
    Rada školy 
    Občianske združenie 
    Alf 
    Školská jedáleň 
    Školský poriadok 
    Zvonenie 
    Dokumenty na stiahnutie 
    Špeciálny pedagóg a školský psychológ 
    2% z dane 
 + Školský rok 2016/2017 
    - Triedne kolektívy 
      1.A 
      1.B 
      1.C 
      2.A 
      2.B 
      3.A 
      4.A 
      4.B 
      5.A 
      6.A 
      7.A 
      8.A 
      9.A 
 + Školský rok 2015/2016 
 + Školský rok 2014/2015 
 + Zákon 546/2010 
 Borodáčsky školotoč 
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 Internetová žiacka knižka 
 Kontakt 
 Mapa servera 
 
Príspevok ZRPŠ môžete posielať na účet:   
   
názov účtu: Občianske združenie   
IBAN: SK72 1100 0000 00262 485 2091  
   
 Výbor OZ schválil príspevok vo výške: 1 dieťa - 50€, 2 deti - 75€, 3 deti - 85€
Pri platbe prevodom cez účet nezabudnite do správy pre prijímateľa uviesť meno žiaka a triedu, ktorú navštevuje.


i-xls.gif
Čo prinieslo občianske združenie za 6 rokov pre našu školu

  • nákup projektorov pre digitalizáciu vyučovania
  • vybavenie všetkých tried hygienickými potrebami - prináša menšiu chorobnosť do školy
  • podporovanie akcií poriadaných školou ( LVK, ŠVP, ŠKD, Mikuláš, MDD, Akadémie, nákup darčekov a ocenení)
  • nákup školských lavíc a žiackych stoličiek v hodnote 13 000€
  • z prostriedkov získaných z 2% daní boli zakúpené používané počítače v hodnote 1 000€
  • škole bolo venované nábytkové vybavenie v hodnote 100€
  • OZ poskytuje podporu pri tvorbe a podaniach grantov ( vybavenie všetkých potrebných dokladov zo Sociálnej poisťovne, Daňového úradu a Ministerstva vnútra )
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web