obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Zápis do 1. ročníka 
    Rada školy 
    Občianske združenie 
    Alf 
    Školská jedáleň 
    Školský poriadok 
    Zvonenie 
    Dokumenty na stiahnutie 
    Špeciálny pedagóg a školský psychológ 
    2% z dane 
 + Školský rok 2016/2017 
 + Školský rok 2015/2016 
 + Školský rok 2014/2015 
 + Zákon 546/2010 
 Borodáčsky školotoč 
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 Internetová žiacka knižka 
 Kontakt 
 Mapa servera 
                              Vedenie školy                              
riaditež školy
Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD. 
02/43630896
zástupca riaditeža školy
Mgr. Anna Gajdošová 
02/43630904
špeciálny pedagóg
Mgr. Anna Jakubcová
02/43630904annajkbc@gmail.com
školský psychológ
Mgr. Tatiana Zimová - Tordajiová
02/43630904zimova@gmail.com
tajomníčka
Mgr. Denisa Vágnerová
02/43630904tajomnik@borodacova.sk

          Adresa školy:          

Základná škola
Borodáčova 2
821 03 Bratislava
          Telefón, fax, Email:         
 
tel.: 02/43630904
fax.: 02/43630906
skola@borodacova.sk  

                              Školská jedáleň       
          vedúca šk. jedálne: Andrea Valovičová                                tel.: 02/432 91088   
                                                                                                             email: jedalen @ borodacova.sk
        
mapa.gif
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web