obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Zápis do 1. ročníka 
    Rada školy 
    Občianske združenie 
    Alf 
    Školská jedáleň 
    Školský poriadok 
    Zvonenie 
    Dokumenty na stiahnutie 
    Špeciálny pedagóg a školský psychológ 
    2% z dane 
 + Školský rok 2016/2017 
 + Školský rok 2015/2016 
 - Školský rok 2014/2015 
    Kalendár akcií 
    Aktuality 
    Naše úspechy 
 + Zákon 546/2010 
 Borodáčsky školotoč 
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 Internetová žiacka knižka 
 Kontakt 
 Mapa servera 
 Termíny zasadnutí triednych aktívov ZRPŠ v šk. r. 2014/2015
 

9. september 2014, 11. november 2014, 13. január 2015,
14. apríl 2015, 9. jún 2015

Konzultačné hodiny

v čase od 14:00hod po dohovore s pedagógom.

Úradné hodiny riaditeľky školy pre rodičov

Pondelok:    14:00hod  -  16:00hod
Streda:          9:00hod  -  11:00hod 
 

Príspevok ZRPŠ môžete posielať na účet:
 
  
   
názov účtu: Občianske združenie   
číslo účtu: 2624852091/1100   
   
 Výbor OZ schválil príspevok vo výške: 1 dieťa - 50€, 2 deti - 75€, 3 deti - 85€
Pri platbe prevodom cez účet nezabudnite do správy pre prijímateľa uviesť meno žiaka a triedu, ktorú navštevuje.
 
 
Termíny prázdnin v školskom roku 2014/2015
Prázdniny       
začiatok
koniec
nástup do školy
jesenné
30. 10. 2014
31. 10. 2014
3. 11. 2014
vianočné
22. 12. 2014
7. 1. 2015
8. 1. 2015
polročné
2. 2. 2015
2. 2. 2015
3. 2. 2015
jarné
2. 3. 2015
6. 3. 2015
9. 3. 2015
veľkonočné
2. 4. 2015
7. 4. 2015
8. 4. 2015
letné
31. 6. 2015
31. 8. 2015
2. 9. 2015 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web