obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Zápis do 1. ročníka 
    Rada školy 
    Občianske združenie 
    Alf 
    Školská jedáleň 
    Školský poriadok 
    Zvonenie 
    Dokumenty na stiahnutie 
    Špeciálny pedagóg a školský psychológ 
    2% z dane 
 + Školský rok 2016/2017 
 - Školský rok 2015/2016 
    Kalendár akcií 
 + Školský rok 2014/2015 
 + Zákon 546/2010 
 Borodáčsky školotoč 
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 Internetová žiacka knižka 
 Kontakt 
 Mapa servera 
 Termíny zasadnutí TA ZRPŠ

7. september 2015           18. január 2016         6. jún 2016
 
 Konzultačné hodiny

v čase od 14:00hod po dohovore s pedagógom.

Úradné hodiny riaditeľky školy pre rodičov

Pondelok:    14:00hod  -  16:00hod
                                  Streda:          9:00hod  -  11:00hod 
 

Príspevok ZRPŠ môžete posielať na účet:
 
  
   
názov účtu: Občianske združenie   
číslo účtu: 2624852091/1100   
   
 Výbor OZ schválil príspevok vo výške: 1 dieťa - 50€, 2 deti - 75€, 3 deti - 85€
Pri platbe prevodom cez účet nezabudnite do správy pre prijímateľa uviesť meno žiaka a triedu, ktorú navštevuje.


 
 
Termíny prázdnin v školskom roku 2015/2016
Prázdniny       
začiatok
koniec
nástup do školy
jesenné
29. 10. 2015
30. 10. 2015
2. 11. 2015
vianočné
23. 12. 2015
7. 1. 2016
8. 1. 2016
polročné
1. 2. 2016
1. 2. 2016
2. 2. 2016
jarné
22. 2. 2016
26. 2. 2016
29. 2. 2016
veľkonočné
24. 3. 2016
29. 3. 2016
30. 3. 2016
letné
1. 7. 2016
2. 9. 2016
3. 9. 2016
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web