obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Zápis do 1. ročníka 
    Rada školy 
    Občianske združenie 
    Alf 
    Školská jedáleň 
    Školský poriadok 
    Zvonenie 
    Dokumenty na stiahnutie 
    Špeciálny pedagóg a školský psychológ 
    2% z dane 
 - Školský rok 2016/2017 
    Naše úspechy 
    Školské akcie 
    - Triedne kolektívy 
      1.A 
      1.B 
      1.C 
      2.A 
      2.B 
      3.A 
      4.A 
      4.B 
      5.A 
      6.A 
      7.A 
      8.A 
      9.A 
    Školský klub detí 
 + Školský rok 2015/2016 
 + Školský rok 2014/2015 
 + Zákon 546/2010 
 Borodáčsky školotoč 
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 Internetová žiacka knižka 
 Kontakt 
 Mapa servera 
 
Organizácia školského roka 2016/2017

Termíny triednych aktívov ZRPŠ:

12. september 2016,     9. január 2017,     3. apríl 2017,    5. jún 2017

Konzultačné hodiny tu.

Termíny klasifikačných porád a pedagogických rád:
  • 30. august 2016    pedagogická rada
  • 7. november 2016   1. priebežná hodnotiaca porada
  • 23. január 2017     1. klasifikačná porada
  • 10. apríl 2017        2. priebežná hodnotiaca porada
  • 22. jún 2017          2. klasifikačná porada
  • 30. jún 2017          pedagogická rada
Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka 

pod názvom Testovanie 5-2016 sa uskutoční v novembri 2016 z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika.
 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka 

pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutoční v 5. apríla 2017 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 20. apríla 2017. 

Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách
 

08. máj 2017
- 1. termín prvého kola prijímacích skúšok
 
11. máj 2017 - 2. termín prvého kola prijímacích skúšok 
 

 
  
Termíny prázdnin v školskom roku 2016/2017
Prázdniny       
začiatok
koniec
nástup do školy
jesenné
28. 10. 2016
31. 10. 2016
2. 11. 2016
vianočné
23. 12. 2016
5. 1. 2017
9. 1. 2017
polročné
3. 2. 2017
3. 2. 2017
6. 2. 2017
jarné
20. 2. 2017
24. 2. 2017
27. 2. 2017
veľkonočné
13. 4. 2017
18. 4. 2017
19. 4. 2017
letné
3. 7. 2017
31. 8. 2017
4. 9. 2017
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web