obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Zápis do 1. ročníka 
    Rada školy 
    Občianske združenie 
    Alf 
    Školská jedáleň 
    Školský poriadok 
    Zvonenie 
    Dokumenty na stiahnutie 
    Špeciálny pedagóg a školský psychológ 
    2% z dane 
 + Školský rok 2016/2017 
    - Triedne kolektívy 
      1.A 
      1.B 
      1.C 
      2.A 
      2.B 
      3.A 
      4.A 
      4.B 
      5.A 
      6.A 
      7.A 
      8.A 
      9.A 
 + Školský rok 2015/2016 
 + Školský rok 2014/2015 
 + Zákon 546/2010 
 Borodáčsky školotoč 
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 Internetová žiacka knižka 
 Kontakt 
 Mapa servera 
 9. A              Triedna učiteľka: Mgr. Andrea Adamčíková

Natália Albertová     Michal Bernát     Jurij Bokšan     Matej Buček

Patrik Figura     Filip Kurčák     Jakub Petrušek     Roman Pollák     Nikita Požo

Samo Sabolík     Šimon Svoreň     Adrián Šegeda    Samuel Štyndl

Zuzana Takáčová     Darina Žováková

 
Rozvrh hodín 
Deň 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Pondelok     
   ANJ   
   DEJ   
   MAT   
   SJL   
   TSV   
   FYZ   
Utorok     
   SJL   
   BIO   
   ANJ   
   MAT   
   RUJ   
   CHE   
Streda     
   ANJ   
   MAT   
   DEJ   
   TSV   
   INF   
   SJL  
Štvrtok    
   MAT   
   OBN   
   SJL   
   FYZ   
   RUJ   
   CHE  
Piatok   
   GEG   
  ANJ   
   MAT   
   ETV/NBV   
   SJL   
   BIO  
 Prevencia sociálno-patologických javov

V rámci preventívneho programu školy „Prevencia sociálno-patologických javov“ sa dňa 11.11.2016 na našej škole  v deviatom ročníku realizovala beseda na tému „ Obchodovanie s ľuďmi“. Besedu realizoval odborný pracovník s CPPPaP na Drieňovej 36. Cieľom besedy bolo oboznámiť žiakov o možných rizikách práce v zahraničí a podať im užitočné informácie, ako rozoznať adekvátnu a bezpečnú pracovnú ponuku.  Ako si overiť vierohodnosť agentúry, ktorá ponúka pracovné ponuky v zahraničí.  
 
Školská psychologička Mgr. Tatiana  Zimová Tordajiová

 

Beseda s odborníkom

V rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa dňa 10. 10. 2016 v tejto triede realizovala beseda na tému "Partnerstvo a riziká sexuálneho života".
Cieľom besedy bolo utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami.
Besedu viedol odborník s CPPPaP, ktoré sídli na Drieňovej ulici.


Školská psychologička, Mgr. Tatiana Zimová Tordajiová 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web