obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Zápis do 1. ročníka 
    Rada školy 
    Občianske združenie 
    Alf 
    Školská jedáleň 
    Školský poriadok 
    Zvonenie 
    Dokumenty na stiahnutie 
    Špeciálny pedagóg a školský psychológ 
    2% z dane 
 + Školský rok 2016/2017 
    - Triedne kolektívy 
      1.A 
      1.B 
      1.C 
      2.A 
      2.B 
      3.A 
      4.A 
      4.B 
      5.A 
      6.A 
      7.A 
      8.A 
      9.A 
 + Školský rok 2015/2016 
 + Školský rok 2014/2015 
 + Zákon 546/2010 
 Borodáčsky školotoč 
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 Internetová žiacka knižka 
 Kontakt 
 Mapa servera 
 8. A                  Triedny učitež: Mgr. Ján Plišnák

Martin Bahidský     Viktória Bolečková     Michal Gazdík     Gabriela Lauková

Eliška Lisová     Gabriel Molnár     Peter Nguyen     Filip Palko

Vanessa Pavlovičová     Matej Petrus     Juraj Štelzer     Viktor Vavák

 
Rozvrh hodín 
Deň 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Pondelok     
   SJL   
   MAT   
   ANJ   
   FYZ   
   RUJ   
 TSV  
Utorok     
   MAT   
   INF   
   SJL   
   CHE   
   VUM   
 ANJ  
Streda     
   BIO   
  SJL   
   ANJ   
   SEE   
   MAT   
 TSV  
Štvrtok     
   CHE   
  MAT   
   FYZ   
   OBN   
   ANJ   
 SJL  
Piatok     
   GEG   
  SJL   
   BIO   
   ETV   
   DEJ   
 RUJ  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web