obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Zápis do 1. ročníka 
    Rada školy 
    Občianske združenie 
    Alf 
    Školská jedáleň 
    Školský poriadok 
    Zvonenie 
    Dokumenty na stiahnutie 
    Špeciálny pedagóg a školský psychológ 
    2% z dane 
 + Školský rok 2016/2017 
    - Triedne kolektívy 
      1.A 
      1.B 
      1.C 
      2.A 
      2.B 
      3.A 
      4.A 
      4.B 
      5.A 
      6.A 
      7.A 
      8.A 
      9.A 
 + Školský rok 2015/2016 
 + Školský rok 2014/2015 
 + Zákon 546/2010 
 Borodáčsky školotoč 
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 Internetová žiacka knižka 
 Kontakt 
 Mapa servera 
 7. A                Triedna učiteľka: Mgr. Renáta Ponyová

Natália Bernátová     Martina Filipčíková     Alexandra Karkošiaková     Viktória Marková

Viliam Mlynek     Tomáš Pekár     Richard Siedl     Daniela Schmuckerová 

Sabrina Szabóová     Matej Takáč     Michal Vazan     Patrik Velich

Samuel Zvardoň      Viktória Žilinská

      
 
Rozvrh hodín 
Deň 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Pondelok    
   ANJ   
   GEG   
   DEJ   
   SJL   
   FYZ   
   TSV   
Utorok    
 
   ANJ   
   INF   
   MAT   
   RUJ   
   SJL   
   ETV/NBV  
Streda    
 
   FYZ   
   CHE   
   MAT   
   BIO   
   SJL   
   TSV  
Štvrtok    
 
   SJL   
   GEG   
   MAT   
   RUJ   
   HUV   
   ANJ  
Piatok    
 
   MAT   
   THD   
   THD   
   BIO   
   OBN   
   VYV  
 Kyberšikanovanie

Dňa 22.11.2016 sa na našej škole konala beseda pod názvom „kyberšikanovanie“, ktorú viedol odborník z CPPPaP na Drieňovej 36. Beseda bola realizovaná v 7.A triede. Cieľom bolo informovať žiakov o čo najbezpečnejšom využívaní internetu, najmä sociálnych sietí.  Rovnako odborník poukázal na nebezpečenstvo šikany vo virtuálnom prostredí, ako aj spôsob ako sa voči kyberšikane chrániť. 

Školská psychologička Mgr. Tatiana Zimová Tordajiová 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web