obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Zápis do 1. ročníka 
    Rada školy 
    Občianske združenie 
    Alf 
    Školská jedáleň 
    Školský poriadok 
    Zvonenie 
    Dokumenty na stiahnutie 
    Špeciálny pedagóg a školský psychológ 
    2% z dane 
 + Školský rok 2016/2017 
    - Triedne kolektívy 
      1.A 
      1.B 
      1.C 
      2.A 
      2.B 
      3.A 
      4.A 
      4.B 
      5.A 
      6.A 
      7.A 
      8.A 
      9.A 
 + Školský rok 2015/2016 
 + Školský rok 2014/2015 
 + Zákon 546/2010 
 Borodáčsky školotoč 
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 Internetová žiacka knižka 
 Kontakt 
 Mapa servera 
6. A              Triedna učiteľka: Ing. Helena Sandtnerová 
Nela Bezúchová     Roman Bučič     Samuel Elíz     Filip Gall     Martin Havránek

Peter Juhás     Kristína Klaučová     Ricardo Koller     David Peter Kostka

Tomáš Lauko     Matúš Siman     Šimon Urban     Sára Vrábelová

 
Rozvrh hodín
Deň 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Pondelok     
   GEG   
   ANJ   
   RUJ   
   TSV   
   HUV  
   SJL   
Utorok
   ANJ   
   SJL   
   FYZ   
   ETV/NBV   
   MAT
   DEJ   
Streda
   SJL   
   OBN   
   BIO   
   MAT   
   TSV
   ANJ   
Štvrtok
   FYZ   
   SJL   
   RUJ   
   MAT   
   VYV
   THD   
Piatok
   INF   
   MAT   
   ANJ   
   SJL   
   BIO
      

Stretnutie v CPPPaP
 Dňa 13. 1. 2017 sa realizovalo skupinové stretnutie triedy v priestoroch CPPPaP na Drieňovej ulici.
Cieľom stretnutia bolo identifikovať aktuálne problémy v triede a riešiť ich pomocou diskusných a interaktívno-hrových aktivít. Cieľom stretnutia bolo aj podporiť v triede spoluprácu, súdržnosť a pocit spolupatričnosti. Pri aktivitách zameraných na spoluprácu boli žiaci aktívni, spolupracujúci, rešpektovali pravidlá, dokázali spolu kooperovať a v závere sa i tešiť zo spoločne dosiahnutého úspechu.
Na stretnutí bola príjemná a priateľská atmosféra.
Mgr. Tatiana Tordaijová Zimová
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web