obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Zápis do 1. ročníka 
    Rada školy 
    Občianske združenie 
    Alf 
    Školská jedáleň 
    Školský poriadok 
    Zvonenie 
    Dokumenty na stiahnutie 
    Špeciálny pedagóg a školský psychológ 
    2% z dane 
 + Školský rok 2016/2017 
    - Triedne kolektívy 
      1.A 
      1.B 
      1.C 
      2.A 
      2.B 
      3.A 
      4.A 
      4.B 
      5.A 
      6.A 
      7.A 
      8.A 
      9.A 
 + Školský rok 2015/2016 
 + Školský rok 2014/2015 
 + Zákon 546/2010 
 Borodáčsky školotoč 
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 Internetová žiacka knižka 
 Kontakt 
 Mapa servera 
 5. A       Triedna učiteľka: Mgr. Tatiana Máťašová

Veronika Dufeková     Lukáč Lumír Fajkoš     Alex Hasil     Hugo Matúš Holík

Kristína Hupková     Karin Karkošiaková     Samuel Kollati     Richard Komora

Viktória Kotianová     Paulína Kuffnerová      Dominika Ľorková     Adriana Lukáčková

Branislav Ronin     Simona Sivošová     Matúš Šimek     Erik Terényi   

Alex Uhlár     Diana Vávrová     Sarah Mercedes Volpe


 
Rozvrh hodín
 
Deň 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Pondelok    
   MAT    
   SJL    
   HUV    
   TSV    
   ANJ    
   BIO    
Utorok    
   SJL   
   MAT   
   GEG   
   ANJ   
   ETV/NBV   
    
Streda    
   MAT   
   INF   
   DEJ   
   SJL   
   TSV   
    
Štvrtok    
   VYV   
   ANJ   
   SJL   
   BIO   
   MAT   
    
Piatok   
   SJL   
   GEG   
   ANJ   
   MAT   
   THD   
   THD 
 
Stretnie v CPPPaP
V rámci prevencie sociálno-patologických javov sa dňa 3. 11. 2016 realizovalo skupinové stretnutie s triedou v priestoroch CPPPaP na Drieňovej ulici.
Cieľom tohto stretnutia bolo budovanie vzťahov v triede a podpora spolupráce a tolerancie medzi žiakmi. Stretnutie bolo realizované formou psycho-sociálnych hier, diskusie a práce so skupinovou dynamikou.

Mgr. Tatiana Tordaijová Zimová


 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web