obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Zápis do 1. ročníka 
    Rada školy 
    Občianske združenie 
    Alf 
    Školská jedáleň 
    Školský poriadok 
    Zvonenie 
    Dokumenty na stiahnutie 
    Špeciálny pedagóg a školský psychológ 
    2% z dane 
 + Školský rok 2016/2017 
    - Triedne kolektívy 
      1.A 
      1.B 
      1.C 
      2.A 
      2.B 
      3.A 
      4.A 
      4.B 
      5.A 
      6.A 
      7.A 
      8.A 
      9.A 
 + Školský rok 2015/2016 
 + Školský rok 2014/2015 
 + Zákon 546/2010 
 Borodáčsky školotoč 
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 Internetová žiacka knižka 
 Kontakt 
 Mapa servera 
     4. B         Triedna učiteľka: Mgr. Stanislava Bartóková
 

Bucha Peter     Hruškovič Erik     Kochman David

Marušiak Alan    Mujkoš Juraj     Pelikán René

 
   Rozvrh hodín  
Deň 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Pondelok       
   SJL    
   MAT    
   SJL    
   ANJ    
   SJL    
Utorok     
   MAT   
  SJL   
   ETV/NBV   
   PVC   
   INV   
Streda     
   SJL   
  MAT   
   PDA   
   TEV   
   HUV   
   VYV    
Štvrtok     
   MAT   
  SJL   
   ANJ   
   SJL   
   VLA   
Piatok     
   ANJ   
  MAT   
   SJL   
   PDA   
   TEV   
Detské mesto povolaní
Dňa 14. 12. 2016 sme navštívili Detské mesto povolaní v obchodnom centre Bory mall. Boli tu pripravené rôzne oddelenia - drogéria, kaderníctvo, pošta, televízia, lekáreň, automobilka....
Deti navštevovali jednotlivé oddelenia a mohli pracovať ako dospeláci. Ich aktivity boli neuveriteľné, čo nám potvrdili aj samotné animátorky mestečka.
Za odmenu žiaci 4.B dostali návštevu 5D kina.
 
img_1496.jpgimg_1501.jpgimg_1504.jpg
 Zaujímavosti z našej triedy
1.jpgmarkiya.jpgya.jpg
V triede je nám veselo.Návšteva z televízie Markíza.Hodina hudobnej výchovy v YAMAHA.
Na výstave Cosmos Discovery 
stk1.jpgstk2.jpgstk3.jpg
 Stretnutie so školskou psychologičkou
Dňa 7. 12. 2016 školská psychologička v spolupráci s CPPPaP navštívila žiakov tejto triedy. Na spoločnom stretnutí žiaci hovorili o sebe, o svojich pocitoch a čo majú a nemajú radi. Stretnutie prebiehalo hravou formou, zahrali sa hry,ktoré podporili spoluprácu a spolupatričnosť v skupine. Žiaci ukázali svoju kreativitu, šikovnosť a tvorivosť. Na  stretnutí bola príjemná a priateľská atmosféra, ktorú si žiaci s radosťou užili.
Mgr. Tatiana Tordaijová Zimová
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web