obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Zápis do 1. ročníka 
    Rada školy 
    Občianske združenie 
    Alf 
    Školská jedáleň 
    Školský poriadok 
    Zvonenie 
    Dokumenty na stiahnutie 
    Špeciálny pedagóg a školský psychológ 
    2% z dane 
 + Školský rok 2016/2017 
    - Triedne kolektívy 
      1.A 
      1.B 
      1.C 
      2.A 
      2.B 
      3.A 
      4.A 
      4.B 
      5.A 
      6.A 
      7.A 
      8.A 
      9.A 
 + Školský rok 2015/2016 
 + Školský rok 2014/2015 
 + Zákon 546/2010 
 Borodáčsky školotoč 
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 Internetová žiacka knižka 
 Kontakt 
 Mapa servera 
4a.jpg 
4. A
Triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Pomajbišová 
 
Dobrovolský Adam     Gajdoš Jakub     Gallová Kristína     Gejdošová Veronika

Hájková Lucia       Kiss Denis       Křenek Oldřich     Nguyen Than Erik    

Paulovičová Nina       Požo Nathan       Vrabec Ionas      Zvardoňová Elektra

  
 
   Rozvrh hodín  
 
Deň 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Pondelok       
   SJL    
   MAT    
   PDA    
   ANJ    
   VYV    
Utorok      
   MAT   
   SJL   
   ETV/NBV   
   PVC   
   SJL   
   TEV    
Streda      
   MAT   
   VLA   
   SJL   
   HUV   
   ANJ   
   
Štvrtok      
   MAT   
   SJL   
   PDA   
   TEV   
  SJL   
   
Piatok     
   ANJ   
   SJL   
   MAT   
   INV   
  SJL   
   

Projekty z vlastivedy

Žiaci si mali na hodinu vlastivedy pripraviť projekt na tému "Moje bydlisko". Rozdelili sa do 7 skupín a pustili sa do práce. Na spracovanie projektu používali internet, vlastné skúsenosti a poznatky, učebnicu. Písali o Bratislave, Ružinove, Veľkých Levároch, Bernolákove, Malinove.
Hotové projekty prezentovali pred spolužiakmi a odpovedali na otázky svojich zvedavých kamarátov.
 
p1.jpgp2.jpgp3.jpg
p4.jpgp5.jpgp6.jpg
Prišli k nám škôlkari
24. apríla 2017 našu triedu navštívili deti z MŠ Bancíkova. Na tému FARBY, FARBIČKY pani učiteľka Pomajbišová so svojimi žiakmi pripravila pre deti rôzne vymaľovávanky a loptičkovú hru na lepšie spoznanie sa.
Deti pracovali spoločne so štvrtákmi, ktorí ich usmerňovali a pomáhali im pri práci. Na konci hodiny si všetci posadali do kruhu a dve štvrtáčky im prostredníctvom loptičky kládli otázky a dávali úlohy.
Všetkých táto hodina zaujala a tešia sa na ďalšie stretnutie.
 
20170424_101215.jpg20170424_101243.jpg20170424_101259op.jpg
20170424_101320op.jpg20170424_101409.jpg20170424_102145.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web