obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Zápis do 1. ročníka 
    Rada školy 
    Občianske združenie 
    Alf 
    Školská jedáleň 
    Školský poriadok 
    Zvonenie 
    Dokumenty na stiahnutie 
    Špeciálny pedagóg a školský psychológ 
    2% z dane 
 + Školský rok 2016/2017 
    - Triedne kolektívy 
      1.A 
      1.B 
      1.C 
      2.A 
      2.B 
      3.A 
      4.A 
      4.B 
      5.A 
      6.A 
      7.A 
      8.A 
      9.A 
 + Školský rok 2015/2016 
 + Školský rok 2014/2015 
 + Zákon 546/2010 
 Borodáčsky školotoč 
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 Internetová žiacka knižka 
 Kontakt 
 Mapa servera 
      3. A    Triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Selecká
 

Michal Báhidský    Lucas Birmpilis     Soňa Bučičová   Sofia Cabadajová

Miximilián Dobrovolský   Dominik Fajkoš   Jakub Hitka

Gregor Hudák     Martin Huťa    Maxim Ištván    Martin Juhás  Filip Kardoš

Mia Klasová    Michal Kollati    Ján Melich   Dávid Mikuláš

Katarína Mináriková      Samanta Noseková      Marek Potančok

Ema Sládečková     Filip Toman    Slavomír Ťurek


 
   Rozvrh hodín  
 
Deň 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Pondelok      
   SJL   
   MAT   
   PDA   
   HUV   
   SJL   
        
 
Utorok      
   SJL   
   ANJ   
   TEV   
   MAT   
   VYV   
   SJL     
 
Streda      
   SJL   
   ANJ   
   MAT   
   PDA   
   INVA   
        
 
Štvrtok      
   ANJ   
   MAT   
   TEV   
   SJL   
   INVB   
        
 
Piatok      
   VLA   
   SJL   
   MAT   
   SJL   
   ETV/NBV   
        
 
 
Stroj na jednotky
Niektorí žiaci našej triedy si aktivovali karty a zapojili sa do súťaže v riešení testov z rôznych vyučovacích predmetov.

CERTIFIKÁT STROJ NA JEDNOTKY
získali: Soňa Bučičová, Maximilián Dobrovolský, Gregor Hudák, Filip Toman, David Mikuláš

Blahoželáme!!!

img_5329[1].jpg
 
Detské mestečko povolaní
 

Dňa 14. 12. 2016 sme miesto tradičného vyučovania navštívili Detské mestečko  povolaní v obchodnom centre Bory mall. V rôznych oddeleniach - drogéria, kaderníctvo, pošta, televízia, lekáreň, automobilka – sme sa mohli správať ako dospeláci a predávať, komunikovať, moderovať, čo nám prinieslo kopec zábavy.
 

Matematika s tabletmi
 
img_5153[1].jpgimg_5156[1].jpgimg_5157[1].jpg
cosmos1.jpg
 Na výstave Cosmos Discowery
 Prečítajte si viac tu.  
Slovenský jazyk a práca s tabletmi
Na hodine slovenského jazyka sme sa učili čo je inzerát, kde všade sa s ním môžeme stretnúť a čo všetko má správny inzerát obsahovať. Aby sme to spoznali čo najlepšie, vyhľadávali sme inzeráty v novinách ale aj na internete. Potom sme v skupinách tvorili rôzne inzeráty. Pomáhali sme si aj tabletmi.
 
img_5184[1].jpgimg_5185[1].jpgimg_5186[1].jpg
iBobor
V tomto školskom roku sme sa zapojili do informatickej súťaže iBobor. Úlohy z matematiky ale aj informatiky neboli veľmi jednoduché. Občas sme si nad niektorými úlohami lámali hlavičky. Oplatilo sa! Traja žiaci z našej triedy sú úspešní riešitelia.
Martin Juhás     Maxim Ištván     Maximilián Dobrovolský

BLAHOŽELÁME
 
img_5331[1].jpg
Všetkovedko
Sedem našich spolužiakov sa zapojilo do celoslovenskej súťaže o najbystrejšieho medzi najbystrejšími. Reprezentovali nie len seba, ale aj našu triedu a školu. A boli úspešní.

Titul Všetkovedkov učeň získali Martin Juhás, David Mikuláš, Gregor Hudák, Slavko Ťurek a Dominik Fajkoš

Titul
VŠETKOVEDKO majú Sonička Bučičová a Maxim Ištván.

Maxim Ištván sa stal aj VŠETKOVEDKOM ŠKOLY, zo všetkých zúčastnených žiakov vyriešil úlohy najlepšie. Z 210 možných bodov získal 191.

BLAHOŽELÁME
 
img_5333[1].jpg
 
Vysvedčenie
Po polroku namáhavej ale aj zaujímavej a zábavnej práce sme sa dočkali ohodnotenia našich výsledkov. Na našich tvárach vidíte, že sme s vysvedčení mali radosť.
 
img_5338[1].jpgimg_5335[1].jpg
Bola raz jedna trieda
Hudobnú výchovu sme mali trocha inak. Prišla k nám pani Sadileková, aby sme sa aj pobavili aj niečo nové naučili. Na úvod sme sa rozohriali, kráčali sme podľa tempa, ktoré nám udávala za pomoci hudobného nástroja. Neskôr nám prečítala báseň Septembrova pesnička z knihy Bola raz jedna trieda. A čo sme robili my? Hudobnými nástrojmi ( bubon, činely, tamburína, rapkáč, rumba gule, rolničky, xylofón...) sme vyjadrovali jednotlivé časti básne. Bolo to super! Ďakujeme!

img_5315[1].jpgimg_5316[1].jpgimg_5318[1].jpg
img_5324[1].jpgimg_5326[1].jpgimg_5320[1].jpg
Finančná gramotnosť
1. marca 2017 sme absolvovali vzdelávací program pre deti Národnej banky Slovenska. Učili sme sa ako správne hospodáriť so zarobenými peniazmi. Program bol veľmi zaujímavý aj zábavný. Boli sme rozdelení do skupín a plnili jednotlivé úlohy. Zarábali sme, nakupovali aj investovali. Výhercom sa stala skupina, ktorá na konci programu získala najväčšiu sumu peňazí.
Ďakujeme pracovníčkam banky za pútavý program, vedomosti a odmeny, ktoré sme dostali.
 
img_5402[1].jpgimg_5404[1].jpgimg_5405[1].jpg
img_5415[1].jpgimg_5423[1].jpgimg_5425[1].jpg
img_5426[1].jpgimg_5428[1].jpgimg_5431[1].jpg
Pytagoriáda - obvodné kolo

Máme radi matematiku. Svedčí o tom aj účasť Soničky Bučičovej, Martina Juhása a Maxima Ištvána na obvodnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda. V tejto súťaži je potrebné nie len správne počítať, ale aj rýchlo. A tak sa naši spolužiaci pustili do zápolenia s ďalšími 51 žiakmi tretieho ročníka v celom obvode.
Boli vynikajúci:

Maxim Ištván - 4. miesto (10 + 10 bodov)
Martin Juhás -  20. - 24. miesto (8 bodov)
Soňa Bučičová - 38. miesto (6 bodov)

Blahoželáme a držíme palce v ďalších súťažiach!

Na návšteve v knižnici
Marec - Mesiac knihy. Pripomíname si ho každoročne. Veď "Kniha je najlepší priateľ človeka", to je známe každému. Po knihe siahame, keď sme sami, keď je nám smutno aj veselo, keď sa chceme preniesť do sveta fantázie a predstáv, keď chceme získať nové poznatky.
Kniha odjakživa patrí do každej domácnosti, do každej rodiny. Ale kníh je veľmi, veľmi veľa. A preto sme sa vybrali do knižnice na Bachovej ulici. Knižnica je inštitúcia, ktorá slúži ľuďom a pomáha deťom naučiť sa čítať a získavať vedomosti z rôznych druhov kníh.
Pani knihovníčky nám porozprávali o tom, čo všetko ľudia v minulosti používali na to, aby mohli písať, zaznamenať všetko, čo sa udialo. Dozvedeli sme sa o papyruse, pergamene aj tom, ako vznikla prvá tlačená kniha. Potom sme si mohli knihy v knižnici poprezerať, časť prečítať a aj vypožičať.
 
 
img_20170320_110337[1].jpgimg_20170320_110420[1].jpgimg_20170320_111847[1].jpgimg_20170320_111855[1].jpg
img_20170320_111914[1].jpgimg_20170320_112834[1].jpgimg_20170320_112852[1].jpgimg_20170320_112906[1].jpg
 Stretnutie s odborníkmi
Dňa 20. apríla 2017 školská psychologička v spolupráci so psychologičkou z CPPPaP navštívili triedu 3. A. Stretnutie bolo zamerané na monitorovanie vzťahov a sociálnej klímy v triede ako aj na podporu a rozvoj individuality žiakov. Pomocou rôznych aktivít a psychosociálnych hier žiaci mali možnosť vyjadriť seba samého, svoje názory, záujmy a postoje. Na stretnutí psychologičky viedli žiakov aj k vzájomnej tolerancii a akceptácii.
Stretnutie prebiehalo hravou formou. Vládla v triede príjemná a priateľská atmosféra, ktorú si žiaci s radosťou užili. Stretnutie podporili vzájomnú súdržnosť triedy.
Mgr.Tatiana Zimová
Prírodovedný projekt - LES

Na hodinách prírodovedy sme sa učili o prírodných spoločenstvách. Veľmi nás zaujal LES. Dokázali sme sa o ňom rozprávať celé hodiny. Preto sa naša pani učiteľka rozhodla, že si jeden les urobíme aj do triedy. Doniesla velikánsky papier, položila ho na zem a zadala nám úlohy. My sme sa hneď vedeli dohodnúť, ako bude náš les vyzerať, čo v ňom bude a tak sme sa pustili do práce. Ako nám pribúdali stromy, rastlinky a zvieratá!
Práca nám trvala niekoľko vyučovacích hodín, ale stála za tú námahu. Náš LES je prekrásny a máme v triede kus krásnej čistej maľovanej prírody.
Žiaci 3. A a p. učiteľka Selecká  
les1.jpgles2.jpgles3.jpg
les4.jpgles5.jpgles6.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web