obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Zápis do 1. ročníka 
    Rada školy 
    Občianske združenie 
    Alf 
    Školská jedáleň 
    Školský poriadok 
    Zvonenie 
    Dokumenty na stiahnutie 
    Špeciálny pedagóg a školský psychológ 
    2% z dane 
 + Školský rok 2016/2017 
    - Triedne kolektívy 
      1.A 
      1.B 
      1.C 
      2.A 
      2.B 
      3.A 
      4.A 
      4.B 
      5.A 
      6.A 
      7.A 
      8.A 
      9.A 
 + Školský rok 2015/2016 
 + Školský rok 2014/2015 
 + Zákon 546/2010 
 Borodáčsky školotoč 
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 Internetová žiacka knižka 
 Kontakt 
 Mapa servera 
titulnafoto.jpg2. A
Triedna učiteľka: Mgr. Magdaléna Zvolská
 
 

Bulková Anna        Bulková Mária      Fabián Ondrej      Holocsy Matej

Jačeková Michaela      Košecká Andrea     Křenková Sylva

Liso Oliver     Mináriková Tamara      Môťovský Samuel     Pavlíček Patrik

Pojedincová Linda     Poláková Laura      Shakerová Jasmin    Schweiger
Patrik    

Seč Laura        
Švec Slavomír      Uhlárová Nela


 
Rozvrh hodín
 
Deň
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Pondelok    
 
   SJL    
   MAT   
   SJL   
   PVO   
   ANJ   
Utorok   
 
SJL  
MAT 
SJL 
HUV
ANJ 
Streda   
 
SJL  
PVO
TEV
SJL
 
Štvrtok   
 
SJL  
MAT
SJL
VYV
   VYV   
Piatok   
 
ANJ 
MAT
ETV/NBV
TEV
      
 Pocity a pozitívna spätná väzba
V rámci preventívnej činnosti školského psychológa sme dňa 24. 11. 2016 realizovali skupinové stretnutie so žiakmi tejto triedy. Hovorili sme o pocitoch a spätnej väzbe. Žiaci si mali možnosť vyskúšať povedať spolužiakovi niečo pekné, pozitívne a zároveň od neho tiež  dostať pozitívnu spätnú väzbu. Stretnutie prebiehalo hravou formou plnou zábavných situácií a emócií.
Mgr. Tatiana Tordajiová Zimová
Výtvarná výchova netradične
Na hodine výtvarnej výchovy sme si vyrobili netradičné hudobné nástroje. Rozdelili sme sa do troch skupín. Každá skupinka sa vystriedala pri troch nástrojoch a tak sme si vyrobili rumbagule, tamburíny a kastanety. Veľmi sa nám táto aktivita páčila a tešíme sa, keď tieto naše hudobné nástroje budeme využívať na hodinách hudobnej výchovy.
  
1(1)[1391].jpg1(2)[1392].jpg1(3)[1393].jpg
Matematické domino
Na hodiny matematiky nám pani učiteľka vymýšľa aj rôzne matematické rozcvičky. Jedného dňa nám priniesla domino a nám až tak zapáčilo, že si každý z nás chcel tiež vyrobiť podobné. Tak sme dostali prázdne kartičky, na ktoré sme si písali jednoduché príklady na plus a mínus do 20. Keď boli dominá hotové, povymieňali sme si ich medzi sebou a úlohy riešili.
  
2(1)[1394].jpg2(2).jpg2(3)[1396].jpg
Ako Anička s Máriou trávia svoj voľný čas
Žiaci z našej triedy sú vedení aj k pomoci druhým. Pomáhajú si navzájom (nie len s úlohami ), ale pomáhajú aj druhým, ktorí to potrebujú. Aj preto sa Anička s Máriou zúčastnili charitatívnej akcie "Srdce pre deti", kde zatancovali spolu so skupinou, ktorú vedie Laci Strike. Okrem tejto akcie sa dievčatá zúčastnili aj na zápase tenisových hviezd.
 
3(2)[1398].jpg3(1)[1397].jpg3(3)[1399].jpg
Vianočné učenie
My sme ani posledný školský deň v roku 2016 nezaháľali a upevňovali sme si svoje vedomosti rôznymi zaujímavými aktivitami, ktoré pre nás pripravila pani učiteľka. Nepovedala nám ich len tak, ale museli sme ich hľadať na vianočnom stromčeku. Hrali sme sa vedomostné hry, čítali sme príbeh. Nechýbalo ani rozdávanie darčekov, ktoré sme si pripravili navzájom. Počítali sme aj príklady s tajničkou, ktorá nám prezradila, že sa máme odfotiť pri vianočnom stromčeku. Pohostili sme sa aj dobrotami, ktoré sme doma napiekli s rodičmi. Bol to veľmi pekný deň a nám sa ani nechcelo ísť domov.
 
4(1)[1384].jpg4(2)[1385].jpg4(3)[1386].jpg

4(4)[1387]o.jpg4(5)[1388]o.jpg
Telesná výchova na snehu
Hodiny telesnej výchovy bývajú v telocvični. No my sme využili prvý tohtoročný sneh a išli sme na telesnú výchovu na školský dvor. Hrali sme sa naháňačku
- Mrázik, potom sme hádzali snehové gule do kruhu rôznym spôsobom a kto sa netrafil, musel splniť daný "trest". Aj keď sa nám nedarilo, neboli sme smutní, lebo sme si skvelo zacvičili - robili sme drepy, výskoky, bežali sme po vyznačenej dráhe...
Na záver hodiny sme sa pustili do stavania snehuliakov. Síce sme boli premočení a premrznutí, ale nám to vôbec nevadilo, pretože hodina sa nám veeeeľmi páčila.
 
5(1)[1389].jpg5(2)[1390].jpg
 Stretnutie so školskou psychologičkou
Dňa 9. februára 2017 a 15. marca 2017 školská psychologička Mgr. Zimová navštívila žiakov tejto triedy. Stretnutie bolo zamerané na podporu a rozvoj dobrých vzťahov v triede ako aj na podporu a rozvoj spolupráce medzi žiakmi. Rozprávali sme sa na tému kamarátstvo a následne žiaci v menších skupinkách vytvorili plagát "Dobrý kamarát", na ktorom predstavili ako sa má správať a aké vlastnosti by mal byť dobrý kamarát. Žiaci úlohu veľmi pekne zvládli. Mali priestor porozprávať o svojich kamarátstvach v triede. Zdôraznili sme dôležitosť spolupatričnosti a vzájomnej akceptácie v triede.
Na stretnutí bola príjemná atmosféra.
 
 
Na návšteve v knižnici
Aj my, žiaci druhého ročníka, sme dňa 16. marca 2017 navštívili miestnu knižnicu na Bachovej ulici pri príležitosti mesiaca knihy. Tety knihovníčky si pre nás pripravili prezentáciu o tom, ako taká kniha vlastne vzniká. Dozvedeli sme sa veľa nových a hlavne zaujímavých vecí. Veľmi sa nám táto prezentácia páčila a po nej sme si išli pozrieť časť s knihami. Mali sme as na výber knihy a niektorí si knihy aj vypožičali, pretože vieme, že knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.  
 
kniznica(3).jpgkniznica(4).jpgkniznica(1).jpg
Mali sme vzácnu návštevu
Pani učiteľka mala pre nás prekvapenie! Tým prekvapením bol LACI STRIKE.
Pani učiteľka ho pozvala jednu stredu - 5. 4. 2017 k nám do triedy na hodinu hudobnej výchovy. Naučil nás niečo o rôznych štýloch hudby ( rap, pop, regge...) a zakaždým nám pustil aj pesničku. Okrem toho nám porozprával aj o svojej práci choreografa a dozvedeli sme sa aj to, že nemá veľmi rád matematiku, no k tejto práci ju dosť potrebuje. Keďže Laci je tanečník, hodina sa samozrejme neobišla bez tanca. Takže sme aj tancovali - najprv spoločne, potom zatancovali niektoré odvážne spolužiačky a na záver nám zatancoval aj Laci.
 Boli sme nadšení touto hodinou a ešte by sme chceli, aby k nám Laci prišiel znova.
 
20170405_110930.jpg20170405_113227.jpg20170405_113424.jpg
20170405_113854.jpgimg-20170405-wa0000.jpgimg-20170405-wa0001.jpg
 Stretnutie so psychológmi
Dňa 10. apríla 2017 našu triedu navštívili odborníci z CPPPaP. Stretnutie bolo zamerané na pomenovanie a riešenie aktuálnych problémov v triede, na podporu spolupráce medzi žiakmi a posilnenie vzájomnej súdržnosti. Rozprávali sa o tom, aké je dôležité dobré spolunažívanie v triede. Na stretnutí sa naučili, ako dávať spätnú väzbu, ako vyjadriť svoje pocity a potreby druhému tak, aby to ten druhý vedel prijať.
Stretnutie prebiehalo hravou formou a žiaci pri aktivitách prejavili svoju kreativitu a originalitu.
Mgr. Tatiana Zimová
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web