obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Zápis do 1. ročníka 
    Rada školy 
    Občianske združenie 
    Alf 
    Školská jedáleň 
    Školský poriadok 
    Zvonenie 
    Dokumenty na stiahnutie 
    Špeciálny pedagóg a školský psychológ 
    2% z dane 
 + Školský rok 2016/2017 
    - Triedne kolektívy 
      1.A 
      1.B 
      1.C 
      2.A 
      2.B 
      3.A 
      4.A 
      4.B 
      5.A 
      6.A 
      7.A 
      8.A 
      9.A 
 + Školský rok 2015/2016 
 + Školský rok 2014/2015 
 + Zákon 546/2010 
 Borodáčsky školotoč 
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 Internetová žiacka knižka 
 Kontakt 
 Mapa servera 
img_5160[1].jpg
        1. A      
Triedna učiteľka:
Mgr. Beata Jurányiová
 

 Hájková Tereza     Holčiaková Monika     Hudák Filip     Hupka Christián

Kročko Adam     Luňáčková Hana     Mátyás Jakub     Michaľák Irenej

Mikuláš Filip     Mišovič Marko     Môťovský Timotej     Neckárová Rebecca

Nikolová Nina     Pospechová Nela     Poul Bronislava     Richnavská Ema

Salayová Natália     Šániková Sofia     Šteinerová Lucia


 
   Rozvrh hodín  
 
Deň 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Pondelok     
   SJL    
   MAT    
   TSV    
   SJL    
Utorok    
   MAT   
   ETV/NBV   
   SJL   
   VYV   
   VYV    
Streda    
   ANJ   
   SJL   
   MAT   
   SJL   
   HUV   
Štvrtok    
   SJL   
   MAT   
   PVO   
   SJL   
      
Piatok    
   SJL   
   ANJ   
  TSV  
   SJL   
      
 

Náš prvý deň v škole
Pre 19 žiakov 1. A triedy bol 5. september 2016 významný deň. Oficiálne sa z nich stali školáci na Základnej školy na Borodáčovej ulici 2.
Prajeme im veľa úspechov, kamarátov a príjemné chvíle strávené v škole.
Nech sa Vám darí!
 
3.jpg4.jpg5.jpg
6.jpg10.jpg20160905_090946.jpg
O Guľkovi Bombuľkovi
V septembri  navštívila prvákov pani Eliška Sadileková a jej syn Juraj. Pripravili pre žiakov inscenované čítanie rozprávky M. Ďuríčkovej O Guľkovi Bombuľkovi. Deti spolu s hercami znázorňovali zvieratká, ktoré v rozprávke vystupovali, snažili sa dokončiť začatý príbeh. Na záver z červenej bavlnky prváci vytvárali Guľka Bombuľka.

20160923_110312.jpg20160923_110818.jpg20160923_111328.jpg
20160923_111331.jpg20160923_112536.jpg20160923_114037.jpg
  Preventívna činnosť školského psychológa
Školský psychológ v spolupráci s odborným pracovníkom CPPPaP realizuje v prvom ročníku stretnutia, ktorú sú zamerané na monitorovanie a podporu pozitívnych vzťahov v triede formou psychosociálnych hier.
Stretnutia sú zároveň aj prevenciou proti šikanovaniu a podporujú spoluprácu a toleranciu.


Školský psychológ, Mgr. Tatiana Zimová Tordajiová
 
20161021_102742.jpg20161021_110732.jpg20161021_111512.jpg
20161021_102759.jpg20161021_100309.jpg20161021_111520.jpg
Takto v škole pracujeme
Sme veľmi snaživí a usilovní. Počas dvoch mesiacov sme sa naučili čítať a písať samohlásky a, i, e, o, u. Poznáme tlačené a písané písmená. Nové písmenko sa najskôr učíme písať na tabuľu, papier a až potom píšeme do písanky. Vieme, že niektoré písmená majú dĺžeň.
V matematike počítame, porovnávame, rozkladáme čísla.
Po usilovnej a namáhavej práci sa posilníme chutnou desiatou od našich mamičiek.

 
20161024_080533.jpg20161024_080546.jpg20161024_080754.jpg
20161024_081022.jpg20161024_081051.jpg20161024_081834.jpg
20161024_081849.jpg20161024_081855.jpg20161024_082718.jpg
20161025_084555.jpg20161024_085624.jpg20161025_090353.jpg
20161024_085655.jpg20161024_080754.jpg20161024_094718.jpg
Spolupráca so špeciálnou pedagogičkou
Pani Mgr. Anna Jakubcová v mesiaci september a október nás navštívila, aby sme sa spoznali a zoznámili.
Cieľom prevej aktivity bolo pochopiť zmysel triedneho spoločenstva.
Na druhom stretnutí si ako cieľ vytýčila naučiť deti identifikovať city, vedieť reagovať ak sme v ohrození.
Na stretnutiach sa spolu s deťmi nielen rozprávala, ale sa aj zahrali didaktické hry, zaspievali si sprievodom klavíra.

 
20161026_095810.jpg20161026_095827.jpg20161026_095836.jpg
20161026_095928.jpg20161026_095938.jpg20161026_100147.jpg
Prvácky školotoč
27. októbra sme navštívili škôlkarov na Exnárovej ulici. Svojím programom "Prvácky školotoč" sme ukázali deťom v kôlke, čo všetko sme sa už v škole naučili.
 
img_20161027_102144.jpgimg_20161027_102311.jpgimg_20161027_102431.jpgimg_20161027_102747.jpg
20161027_105740.jpg20161027_105801.jpg20161027_111122.jpg
20161027_111143.jpg20161027_111203.jpg20161027_112630.jpg
Jesenná výzdoba
V októbri sme ešte raz zavítali na návštevu do materskej škôlky na Exnárovej ulici. Popozerali sme si jesennú výstavku inštalovanú v jej priestoroch. Najviac sa nám páčili vyrezávané tekvičky.
 
img_20161027_103250.jpgimg_20161027_103634.jpgimg_20161027_103828.jpg
Imatrikulácia 
img_5261.jpgimg_5264.jpgimg_5271.jpg
img_5279.jpgimg_5281.jpgimg_5308.jpg
O psovi, ktorý mal chlapca
Pani Sadileková opäť pripravila pre prvákov zaujímavé stretnutie. Zoznámila ich s príbehom K. Jarunkovej.
Prečítajte si viac tu.
 
20170119_100337.jpg20170119_100356.jpg20170119_100401.jpg
20170119_104231.jpg20170120_114013.jpg20170120_114017.jpg
20170120_114023.jpg20170120_114041.jpg20170120_114049.jpg
Spolupráca so škôlkou
Využili sme dopravné ihrisko na Exnárovej ulici, aby sme si zopakovali pravidlá bezpečnosti na ceste.
 
img_20161027_104018.jpgimg_20161027_104140.jpgimg_20161027_104314.jpg
Vysvedčenie
Po polročnej snaživej práci v škole  si prváci  prevzali svoje prvé vysvedčenia.
Za výborné výsledky a vzorné správanie im blahoželám a prajem veľa úspechov v ďalšom štúdiu.
Tr. učiteľka Mgr. Beata Jurányiová 
20170131_111835.jpg20170131_111839.jpg20170131_111844.jpg
20170131_111900.jpg20170131_112025.jpg
Spolupráca so špeciálnou pedagogičkou
Pani Jakubcová nás opäť navštívila. Pripravila si aktivity zamerané na reflexiu. Reflexiu viedla preto, aby si žiaci uvedomili, že na podnety môžu byť reakcie. Žiaci na jej pokyn menili pohby v priestore. V druhej časti hodiny prečítala žiakom rozprávku Opica - Škorica. Napodobňovaním zvukov si žiaci precvičovali oromotorické svaly.
 
20170308_110513.jpg20170308_110702.jpg20170308_110929.jpg
20170308_112251.jpg20170308_112934.jpg
Navštívili sme knižnicu
Už roky marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Mesiac knihy má za cieľ podporiť trvalý záujem o čítanie. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Práve preto chceme už u prvákov prebudiť záujem o knihu a čítanie. Pri tejto príležitosti sme navštívili knižnicu na Bachovej ulici, kde nám tety knihovníčky zaujímavou formou porozprávali o vzniku knihy. Zároveň sme si aj poprezerali knižky v knižnici.
 
20170309_104830.jpg20170309_104948.jpg20170309_105028.jpg
20170309_105118.jpg20170309_105720.jpg20170309_110642.jpg
20170309_110706.jpg20170309_110752.jpg20170309_111352.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web