obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 + Hlavná stránka 
 - Školský rok 2016/2017 
    Naše úspechy 
    Školské akcie 
    + Triedne kolektívy 
    Školský klub detí 
 + Školský rok 2015/2016 
 + Školský rok 2014/2015 
 + Zákon 546/2010 
 Borodáčsky školotoč 
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 Internetová žiacka knižka 
 Kontakt 
 Mapa servera 
Komparo
Dňa 16. novembra 2016 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili testovania KOMPARO. Žiaci boli testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Priemerná úspešnosť testovaných žiakov v SR z matematiky bola 59,7%
.
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy z matematiky bola 68,6%.
Percento testovaných tried, ktoré v teste z matematiky dosiahli horší výsledok ako naša trieda bolo 79,3%

Výsledkami svojich žiakov v matematike sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.
 

Priemerná úspešnosť testovaných žiakov v SR zo slovenského jazyka a literatúry bola 59,9%. 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy zo slovenského jazyka a literatúry bola 55,6%
Mgr. Andrea Adamčíková  
komparo161720certifike1t[1965].jpg
 Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
Náš žiak 9. A triedy - Adrián Šegeda - sa dňa 15. 11. 2016 zúčastnil okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 9. ročník, školský rok 2016/2017, kategória C.

Olympiáda je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a leteratúru.

Adrián cieľ olympiády naplnil, je nielen samostatným žiakom, ale aj veľmi tvorivým, o čom svedčí jeho 7. miesto v okrese.
Mgr. Dáša Hitková
bobor-logo-original2.jpg
 iBobor
7. - 11. novembra 2016 sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže iBobor.
Je to Informatická súťaž pre každého....
.....o počítačoch pri počítačoch
Zo zúčastnených žiakov  boli úspešní riešitelia a získali diplom:
Maxim Ištván - 3. A, Martin Juhás - 3. A, Maximilián Dobrovolský - 3. A,
Kristína Gallová - 4. A, David Kochman - 4. B, Karolína Vitteková - 2. B
Filip Gall - 6. A, Viktória Kotianová - 5. A, Adrián Šegeda - 9. A, Matej Petrus - 8. A
Eliška Lisová - 8. A
  Mgr. Zuzana Selecká
 

 Matematická olympiáda
Okresné kolo
Výsledky Okresného kola matematickej olympiády konaného dňa 24. 1. 2017

Kategória Z9 - deviataci
Šegeda Adrián - 1. miesto ( žiak získal plný počet bodov )

Kategória Z5 - piataci
Komora Richard - úspešný riešiteľ, 12. miesto
Terényi Erik -      úspešný riešiteľ, 28. miesto

B LA H O Ž E L Á M E!
  Mgr. Andrea Adamčíková
max.jpg
 VŠETKOVEDKO
V tomto školskom roku sa 29 žiakov 2. - 5. ročníka zapojilo do celoslovenskej súťaže Všetkovedko.
Najúspešnejším žiakom našej školy je
Maxim Ištván
z 3. A, ktorý získal 191 z 210 možných bodov a v súťaži dosiahol titul
VŠETKOVEDKO ŠKOLY
Mgr. Zuzana Selecká
 Šaliansky Maťko
"Bola raz jedna malebná krajina - Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka - Jozefa Cígera Hronského mala. Do tohto mestečka detičky sa schádzať začali, aby si rozprávali, čo dobré je a čo zlé, koľko hrdinov poznajú, ako princov, chudobných synčekov, hlupáčikov, popolvárov a sedemhlavých drakov prekonávať majú. Stále vedia na pamäti mať, ako sa majú k rodičom, súrodencom, priateľom, zvieratkám a veciam okolo v pravú chvíľu správne zachovať, na dospelých sa hrať..."
Tak ako každý rok - a ani tento nebol výnimkou - sa konalo obvodné kolo súťaže v prednese slovenských ľudových povestí Šaliansky Maťko. Na ZŠ Železničná sa stretli výborní recitátori a našu školu reprezentovali žiaci Viliam Mlynek (7.A), Richard Komora (5.A) a Bronka Teplanová (2.B).
Všetci traja boli veľkými konkurentmi vo svojich kategóriách ostatným, o čom svedčí aj ich umiestnenie:
Viliam Mlynek - 3. miesto
Richard Komora - 4. miesto
Bronislava Teplanová - 4. miesto

Týmto žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a gratulujeme k dosiahnutým úspechom.
Mgr. Dáša Hitková
 
PYTAGORIÁDA
Obvodné kolo

Aj v tomto školskom roku reprezentovali žiaci našu školu v obvodnom kole matematickej súťaže PYTAGORIÁDA.

Môžeme sa opäť pochváliť úspechom. Žiak 3. A triedy vo svojej kategórii obsadil pekné miesto

MAXIM IŠTVÁN - 4. miesto

BLAHOŽELÁME!
Mgr. Zuzana Selecká

 
 Okresné kolo chemickej olympiády
23. marca sa konalo okresné kolo chemickej olympiády, na ktorom našu školu úspešne reprezentovali

Adrián Šegeda - 2. miesto

Matej Buček - 5. miesto

Blahoželáme!
Mgr. Andrea Adamčíková
 
Matematický klokan
Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž, ktorú žiaci, učitelia aj rodičia poznajú v 60 krajinách sveta na štyroch kontinentoch. Na Slovensku úlohy z tejto súťaže za 20 rokov riešilo už 1 260 400 žiakov.
Aj žiaci našej školy sa pravidelne do tejto súťaže zapájajú a v tomto školskom roku sa zapojilo 53 žiakov od 1. až po 9. ročník.
Najlepšie výsledky dosiahli:
Nella Pospechová z 1. A  -  100% úspešnosť
Mgr. Zuzana Selecká
20170320_080856.jpg20170320_082328.jpg20170320_080909.jpg
Ružinovský idol 2017
O tom, že na ZŠ Borodáčova 2 je veľa nadaných žiakov, dokazuje aj účasť našich dvoch žiačok Nelly Maliarikovej (2.B) a Kristíny Klaučovej (6.A) v ôsmom ročníku talentovej súťaže o najlepší spevácky alebo tanečný výkon v Ružinovských školách,ktorá sa konala v priestoroch Domu kultúry Ružinov - Cultus.
Súťaž bola naozaj zaujímavá, videli sme množstvo mladých talentov a porota v zložení Júlie Hečkovej - známej speváčky, Jakuba Petraníka - úspešného speváka zo Superstar a ďalších troch členov mala veľmi ťažkú prácu, aby určila z oboch kategórií po tri najlepšie vystúpenia.
Naša radosť bola o to väčšia, keď porota vybrala našu žiačku Nellu Maliarikovú z 2. B triedy, ktorá obsadila krásne 3. miesto a dokonca za ňou prišla i televízia, ktorej Nellka povedala o svojich prvých dojmoch.
Talentované deti dostali krásne darčeky od sponzorov, ktoré im odovzdával starosta Ružinova Ing. Dušan Pekár a odniesli si veľa zaujímavých dojmov.
Mgr. Dáša Hitková
 
img_20170502_122943.jpgimg_20170502_123921.jpgimg_20170502_123808.jpgimg_20170504_122951.jpg
Krajské kolo chemickej olympiády

Dňa 27. apríla 2017 sa žiak 9. ročníka Adam Šegeda prebojoval do krajského kola chemickej olympiády na Prírodovedeckej fakulte UK a umiestnil sa na krásnom 3. mieste.


Adrián Šegeda - 3. miesto chemickej olympiády, krajské kolo

BLAHOŽELÁME!
 
dsc_1289.jpgdsc_1295.jpg
dsc_1300.jpgdsc_1305.jpg
 KOMPARO
Žiaci 4. ročníka sa v máji zúčastnili testovania Komparo, ktoré je prípravou na testovanie v 5. ročníku. O tom, že sú dobre pripravení, svedčia výsledky, ktoré v testovaní dosiahli.
 
komparo.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web