obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 + Hlavná stránka 
 + Školský rok 2016/2017 
 + Školský rok 2015/2016 
 + Školský rok 2014/2015 
 + Zákon 546/2010 
 Borodáčsky školotoč 
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 Internetová žiacka knižka 
 Kontakt 
 Mapa servera 
Základná škola, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava 
 
 
so11.gif
 Borodáčsky školotoč je spä.
Školský rok 2016/2017

1. číslo
2. číslo
3. číslo
 
 
 
    
Milé Borodáčatá!  
Srdečne vás pozývame na stránky nášho školského časopisu.    

Do klikania, priatelia !!!

1. číslo

2. číslo

3. číslo

4. číslo

5. číslo

 
Školský rok 2011/2012  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web