obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Zápis do 1. ročníka 
    Rada školy 
    Občianske združenie 
    Alf 
    Školská jedáleň 
    Školský poriadok 
    Zvonenie 
    Dokumenty na stiahnutie 
    Špeciálny pedagóg a školský psychológ 
    2% z dane 
 - Školský rok 2016/2017 
    Naše úspechy 
    Školské akcie 
    + Triedne kolektívy 
    Školský klub detí 
 + Školský rok 2015/2016 
 - Školský rok 2014/2015 
    Kalendár akcií 
    Aktuality 
    Naše úspechy 
 + Zákon 546/2010 
 Borodáčsky školotoč 
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
 Internetová žiacka knižka 
 Kontakt 
 Mapa servera 
Základná škola, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava 
 
 
so11.gif
 Borodáčsky školotoč je späť.
Školský rok 2016/2017

1. číslo
2. číslo
3. číslo
 
 
 
    
Milé Borodáčatá!  
Srdečne vás pozývame na stránky nášho školského časopisu.    

Do klikania, priatelia !!!

1. číslo

2. číslo

3. číslo

4. číslo

5. číslo

 
Školský rok 2011/2012  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web